องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
Mahasawat Subdistrict Administrative Organization
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
   |   
   |   
   |   
   |   
   |   
แผนกำหนดการ โครงการ รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 (พ่นหมอกครัน รอบตำบล) องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.
นายพริษฐ์ ไทยนิยม
นายกอบต.มหาสวัสดิ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้อง
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
e-Service
คู่มือประชาชน
Q&A ถามตอบ
facebook
กิจกรรม | ผลงาน