ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Drum Original HP ๓๒A-CF๒๓๒A รหัสครุภัณฑ์ ๖๐๐-๖๒-๐๐๓๘,๖๐๐-๖๓-๐๐๔๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง