องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
Mahasawat Subdistrict Administrative Organization
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์
   |      |      |      |      |   
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การขอรับทรายพร้อมกระสอบทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาน้ำล้นตลิ่งและเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์   
ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคำร้อง
OUR
SERVICE
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
e-Service
คู่มือประชาชน
Q&A ถามตอบ
facebook