ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง