ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้าวตังหน้าต่างๆ กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยฉาบ ผลไม้หยี ขนมทองม้วน ไข่เค็มเสริมไอโอดีน กระเป๋าสาน น้ำฟักข้าว น้ำยาล้างจาน ข้าวไรซ์เบอรี่
-          การทำนาบัว กิจกรรมพายเรือชมบัว เก็บบัว
-          กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ชุมชน การแปรรูปผลิตผลการเกษตร
สอบถาม