ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๑,o๒๔,๕๓๙
 
ผลงาน / กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท. ถนนศาลายา- นครชัยศรี
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท. ถนนศาลายา- นครชัยศรี
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบสิ่งของบริโภค และให้กำลังใจแก่ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบสิ่งของบริโภค และให้กำลังใจแก่ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจดังนี้ รับลงทะเบียน สำหรับประชาชนชาวตำบลมหาสวัสดิ์ ผู้มีความประสงค์รับวัคซีนซิโน-ฟาร์ม ของ อบจ.นครปฐม จำนวน 100 คน
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจดังนี้ รับลงทะเบียน สำหรับประชาชนชาวตำบลมหาสวัสดิ์ ผู้มีความประสงค์รับวัคซีนซิโน-ฟาร์ม ของ อบจ.นครปฐม จำนวน 100 คน
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:30 น.
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:30 น.
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล และโรงพยาบาลพุทธมณฑล ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen_test_kit (ATK) ณ วัดสุวรรณาราม วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล และโรงพยาบาลพุทธมณฑล ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen_test_kit (ATK) ณ วัดสุวรรณาราม วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้สำหรับปรุงอาหารให้กับพนักงานทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้สำหรับปรุงอาหารให้กับพนักงานทุกคน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์  ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
โครงการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
โครงการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2563เวลา 8.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย ประธานสภา อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์
วันที่ 29 ธันวาคม 2563เวลา 8.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย ประธานสภา อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำทำการก่อสร้างสะพานคลองปฏิรูป 1 หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นทาง ลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำทำการก่อสร้างสะพานคลองปฏิรูป 1 หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นทาง ลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ✨นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำเดือน ก.ย. 2563 และเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมหาสวัสดิ์
วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ✨นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำเดือน ก.ย. 2563 และเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การปลูกพืชผักปลอดสารพิษในกระถางหรือภาชนะ Reuse”ในวันพุธที่9 กันยายน 2563 ณ อบต.มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การปลูกพืชผักปลอดสารพิษในกระถางหรือภาชนะ Reuse”ในวันพุธที่9 กันยายน 2563 ณ อบต.มหาสวัสดิ์
กองสวัสดิการสังคม อบต.มหาสวัสดิ์ ได้ออกให้บริการ ให้คำแนะนำ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ รพสต.มหาสวัสดิ์ หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กองสวัสดิการสังคม อบต.มหาสวัสดิ์ ได้ออกให้บริการ ให้คำแนะนำ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและคนพิการ ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ รพสต.มหาสวัสดิ์ หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผึ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผึ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมทำบุญ อบต.มหาสวัสดิ์ และกีฬาสี อบต.มหาสวัสดิ์ 2563
กิจกรรมทำบุญ อบต.มหาสวัสดิ์ และกีฬาสี อบต.มหาสวัสดิ์ 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอบต.มหาสวัสดิ์ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอบต.มหาสวัสดิ์ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “งานใบตอง” ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อบต. มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “งานใบตอง” ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อบต. มหาสวัสดิ์
ท่านนายกฯสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนวัตวิถีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน หมู่3 ต.มหาสวัสดิ์
ท่านนายกฯสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนวัตวิถีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน หมู่3 ต.มหาสวัสดิ์
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ รร.บ้านคลองโยง นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาสวัสดิ์
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ รร.บ้านคลองโยง นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาสวัสดิ์
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางอศิภรณ์ อินทรมณี ผอ
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางอศิภรณ์ อินทรมณี ผอ
กิจกรรม รวมพลังสตรีศรีพุทธมณฑล เทิดไท้องค์ราชินี พันปีหลวง และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2562
กิจกรรม รวมพลังสตรีศรีพุทธมณฑล เทิดไท้องค์ราชินี พันปีหลวง และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2562
นายก อบต.มหาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์  เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังสตรีศรีพุทธมณฑล เทิดไท้องค์ราชินี พันปีหลวง และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธมณฑล จัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธมณฑล จัดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบต.มหาสวัสดิ์ นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์ กล่าวรายงานวัต
วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบต.มหาสวัสดิ์ นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์ กล่าวรายงานวัต
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ลงพื้นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและด้อยโอกาสในสังคมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ลงพื้นร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและด้อยโอกาสในสังคมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการน้ำในชุมชน (การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวาและฟางข้าว) ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ดำเนินการประสานกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์
กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการน้ำในชุมชน (การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวาและฟางข้าว) ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2562 โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ดำเนินการประสานกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์
โครงการตลาดภูมิปัญญา พลังจิตอาสา พัฒนาสังคม ไร้ความรุนแรง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
โครงการตลาดภูมิปัญญา พลังจิตอาสา พัฒนาสังคม ไร้ความรุนแรง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้นายนิยม สิงห์ครุธ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการตลาดภูมิปัญญา พลังจิตอาสา พัฒนาสังคม ไร้ความรุนแรง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญชนะ เอี่ยมแสง เป็นผู้เปิดโครงการฯ
กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วิชาชีพ วิชาช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร 40 ชั่วโมง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.2 มหาสวัสดิ์ หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วิชาชีพ วิชาช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร 40 ชั่วโมง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.2 มหาสวัสดิ์ หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วิชาชีพ วิชาช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร 40 ชั่วโมง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.2 มหาสวัสดิ์ หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ดำเนินการประสานกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์
จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน
จัดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้าน
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ (ครู ข) จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ (ครู ข) จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้นายนิยม  สงห์ครุธ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ (ครู ข) จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัครปฐม ประจำปี 2562" ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โครงการ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัครปฐม ประจำปี 2562" ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้นายนิยม สิงห์ครุธ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัครปฐม ประจำปี 2562" ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยนายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดงาน


โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดซุ้มกิจกรรมสำหรับแจกของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดซุ้มกิจกรรมสำหรับแจกของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์อบรมอาชีพทำน้ำพริกปลาดุกฟู ให้กับกลุ่มสตรีตำบลมหาสวัสดิ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์อบรมอาชีพทำน้ำพริกปลาดุกฟู ให้กับกลุ่มสตรีตำบลมหาสวัสดิ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ ฝึกอาชีพพับผ้าเช็ดหน้าเป็นของชำร่วย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ ฝึกอาชีพพับผ้าเช็ดหน้าเป็นของชำร่วย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปีงบประมาณ 2562
การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ประจำปีงบประมาณ 2562
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายเกรียงไกร สวัสดิืจุ้น เป็นตัวแทนเกษตรกรสาาอาชีพไร่นาสวนผสมของจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
กองสวัสดิการสังคมอบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับศูย์พัฒนาครอบครัวทำบลมหาสวัสดิ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2561
กองสวัสดิการสังคมอบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับศูย์พัฒนาครอบครัวทำบลมหาสวัสดิ์ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมหาสวัสดิ์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมหาสวัสดิ์ จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการตรวจราชการพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ ที่ดินพระราชทาน ณ นาบัวลุงแจ่ม และ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน
เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในการตรวจราชการพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ ที่ดินพระราชทาน ณ นาบัวลุงแจ่ม และ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการสอนอาชีพ หลักสูตรวิชา นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 40 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ กศน.อำเภอพุทธมณฑล จัดโครงการสอนอาชีพ หลักสูตรวิชา นวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 40 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 59 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ (ศูนย์ OTOP) ม.3 บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์
อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 59 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ (ศูนย์ OTOP) ม.3 บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดโครงการฝึกอบรมมัคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ หมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดโครงการฝึกอบรมมัคุเทศน์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ หมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริห
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริห
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมกับ อำเภอพุทธมณฑล และประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ. บริเวณสถานีรถไฟคลองมหาสัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมกับ อำเภอพุทธมณฑล และประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ. บริเวณสถานีรถไฟคลองมหาสัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมงาน สุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ณ รพ.สต.มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมงาน สุขภาพดี วิถีคนมหาสวัสดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ณ รพ.สต.มหาสวัสดิ์
ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 ณ บ้านเลขที่ 70 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอพุทธมณฑล และ
ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี มอบบ้านกาชาดรวมใจ เพื่อผู้ยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 ณ บ้านเลขที่ 70 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต นายอำเภอพุทธมณฑล และ
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ในวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 58 ณ ห้องประชุม อบต.มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ในวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 58 ณ ห้องประชุม อบต.มหาสวัสดิ์
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 58 ณ ม.3 บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 58 ณ ม.3 บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อบต.มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อบต.มหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหามหาราชินี" ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหามหาราชินี" ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
กิจกรรมทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท. ถนนศาลายา- นครชัยศรี
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015