ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๑,o๒๔,๕o๓
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
การยืนยันบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564
อบจ.นครปฐม เปิดให้ "ประชาชนทั่วไป" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากเดิมตลาดนัดเอื้ออาทร (ลานจอดรถ) ขอเปลี่ยนเป็น บริเวณวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุ...
ขยายเวลาปิดทำการสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 
ประกาศทั้งหมด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่อง... 2021-09-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงาปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-09-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๕-๐๐๐๒ (ห้องปลัด) จำนวน ๑ จุด โดยวิ... 2021-09-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งช่าติที่ติดตั้งภายในเ... 2021-09-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขอ... 2021-09-10
 
 
ประกาศทั้งหมด
 
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยายน 2564 2021-09-03
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 2021-08-10
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 2021-07-19
การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2021-07-15
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่1-30 กรกฎาคม 2564 2021-07-01
 
กิจกรรมทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท. ถนนศาลายา- นครชัยศรี
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015