ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๘๖๙,๙๕๘
 
ร้องทุกข์ร้องเรียน
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6401120001 รถบรรทุกหนัก ขึ้นสะพานเขียวข้ามคลอง
ยุติแล้ว
2021-01-12
6311240001 กีดขวางทางเดินริมฟุตบาด
ยุติแล้ว
2020-11-24
6311200002 ต่างด้าวขายของกีดขวางทางเดิน
ยุติแล้ว
2020-11-20
6311190003 กีดขวางทางเดินเท้า
ยุติแล้ว
2020-11-19
6311190002 ร้านข้าวผัดปูหน้า ปตท มหาสวัสดิ์ กีดขวางทางเดินเท้า
ยุติแล้ว
2020-11-19
6311190001 กีดขวางทางเดิน
ยุติแล้ว
2020-11-19
6310200001 กีดขวางทางเดิน
ยุติแล้ว
2020-10-20
6307240001 เขม่าควันดำจากโรงงานกะทิ
ยุติแล้ว
2020-07-24
6303300001 เงินหนุนบุตร
ยุติแล้ว
2020-03-30
6303130001 ท่อระบายน้ำอุดตัน
ยุติแล้ว
2020-03-13
6303030001 แจ้งเรื่องแมวจรจัดตั้งแต่ตุลาคม 62 ยังไม่มีความคืบหน้า
ยุติแล้ว
2020-03-03
6301310002 มีมาตราการควบคุมรถพ่วงขนดิน, ฝุ่น บนถนนบางกรวย-จงถนอม อย่าไรครับ
ยุติแล้ว
2020-01-31
6301310001 ไฟทาง ถนนบางกรวย-จงถนอม ไฟสลัว
ยุติแล้ว
2020-01-31
6301090002 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ยุติแล้ว
2020-01-09
6301090001 จอดรถในที่ห้ามจอด
ยุติแล้ว
2020-01-09
6211270001 ไม่น่าไปร้องเรียน
ยุติแล้ว
2019-11-27
6211180002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ยุติแล้ว
2019-11-18
6211180001 วิสัยทัศน์ดีมากจนหาที่บรรยายไม่ถูก
ยุติแล้ว
2019-11-18
6211070001 ขอบ่นให้ทราบและขอให้แก้ไข
ยุติแล้ว
2019-11-07
6210280004 เรื่องนายก อบต มหาสวัสดิ์ไม่มีวิสัยทัศน์
ยุติแล้ว
2019-10-28
6210280003 ได้แต่ร้องไม่มีแก้ไข
ยุติแล้ว
2019-10-28
6210280002 เรื่องตัดต้นไม้ใหญ่ริมคลอง
ยุติแล้ว
2019-10-28
6210280001 ผลงานการสร้างเขื่อน
ยุติแล้ว
2019-10-28
6210250001 เผานาทำให้เกิดมลพิษ
ยุติแล้ว
2019-10-25
6210080001 อยากรบกวนให้ช่วยพาน้องแมวจรจัดไปอยู่ที่อื่นคะ
ยุติแล้ว
2019-10-08
6210020001 เรื่อง การสร้างเขื่อนริมคลอง
ยุติแล้ว
2019-10-02
6209230001 เรื่อง การทำเขื่อนริมคลอง ซอย 27
ยุติแล้ว
2019-09-23
6209200001 การสร้างเขื่อน พฤกษา 4 ริมคลอง ซอย 27
ยุติแล้ว
2019-09-20
6209090001 เรื่อง การทำเขื่อนริมคลอง
ยุติแล้ว
2019-09-09
6208300001 การสร้างพื้นที่ริมคลอง หมู่บ้านพฤกษา 4
ยุติแล้ว
2019-08-30
6207040002 ต้นไม้ข้างบ้านใหญ่กิ่งก้านยื่นสร้างปัญหาแก่เพื่อนบ้านและยื่นกีดขวางถนนภายในซอย
ยุติแล้ว
2019-07-04
6206140001 ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกท่อระบายน้ำ
ยุติแล้ว
2019-06-14
6203160001 ขอเรียกร้องให้ปรับปรุงพัฒนา
ยุติแล้ว
2019-03-16
6111240001 ต่อเติมบ้าน
ยุติแล้ว
2018-11-24
6110190001 ขอให้ตัดแต่งต้นไม้ทางเดินทางแยกวัดมหาสวัสดิ์
ยุติแล้ว
2018-10-19
6107270001 ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
ยุติแล้ว
2018-07-27
6106140001 แจ้งให้มาตัดต้นไม้คะ
ยุติแล้ว
2018-06-14
 
กิจกรรมทั้งหมด
โครงการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
โครงการตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเห...
วันที่ 29 ธันวาคม 2563เวลา 8.30 น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย ประธานสภา อบต.  รองนายก อบต.  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์
วันที่ 29 ธันวาคม 2563เวลา 8.30 น. นายกองค์การบริ...
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015