ข่าวประชาสัมพันธ์
- ตัดแต่งต้นไม้เส้นเลียบทางรถไฟ
- ซ่อมไฟ
- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหมู่บ้านกิตติชัย8และกิตติชัย18 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรค Covid-19

- ร่วมรณรงค์ใส่หมวกกันน็อคช่วงสงกรานต์
-อบต.ลงพื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 4 ติดตามโครงการปรับภูมิทัศน์และมอบมูลวัวนำไปใส่ผักสวนครัวตามนโยบายอาหารปลอดภัย

- ทาสีราวกันตก ริมเขื่อนบ้านศาลาดิน

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของสำนักงาน ปปช. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในวันที่ 15 ก.ค.2563 ด้วยตนเองผ่านช่องทางนี้ ( https://itas.nacc.go.th/go/iit/0tywnd )

12 3