ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญประชาชน ชาวจังหวัดนครปฐม พร้อมใจ #แต่งกายโทนสีม่วง ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม .................................

สอบถาม