ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกองสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 1. อยากโอนที่ไม่ต้องรอคิวนาน จองคิวผ่าน e-QLands ได้ทุกที่ ทุกเวลา 2. บทเพลง “ประหยัดน้ำ คือ ประหยัดเงิน” 3. สิ่งของในห้องเช่าชำรุดเสียหาย ใครต้องรับผิดชอบ? 4. 4 วิธีป้องกันตัวสำหรับผู้ที่อาศัยคนเดียว 5. How to มือใหม่ขับรถขึ้นเขา 6. 7 พฤติกรรมควรเลี่ยง ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 7. โค้ดลับฟันดี 2-2-2 เริ่มต้นปีด้วยฟันสวย 8. ผู้ป่วยไข้เลือดออกก็แพร่โรคได้

สอบถาม