ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย

เนื่องจากพบนักท่องเที่ยวป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จึงขอแนะนำผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่พักแรม เช่น โรงแรม รีสอร์ท ที่รับนักท่องเที่ยวเข้าพัก ร่วมกันจัดการที่พักของตนเองให้ปลอดจากยุงลาย Zika virus transmission. อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค รู้ทันโรคแมลง

สอบถาม