ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567

รายงานคุณภาพอากาศจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 30 มกราคม 2567 รายงานจุดความร้อน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 จังหวัดนครปฐมได้รับรายงานจุดความร้อน จาก​ดาวเทียม ​Suomi NPP ระบบ VIIRS จำนวน 2 จุด 1. ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม พื้นที่เกษตรอื่น ๆ พิกัด 47 618287 1553109 http://maps.google.com/maps?q=14.04619,100.0955 2. ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน พื้นที่เกษตรนาข้าว พิกัด 47 629995 1558371 http://maps.google.com/maps?q=14.09324,100.20417 คำแนะนำทางสุขภาพ -> ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง -> ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

สอบถาม