ข่าวประชาสัมพันธ์
สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ที่มีความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ที่มีความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ เช่น รถเข็นนั่ง รถสามล้อชนิดมือโยก หรือไม้เท้าขาว ขอให้มารับแบบคำขอได้ที่งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถเขียนแบบคำขอความต้องการ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการและสำเนาบัตรประชาชน

สอบถาม