ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. - 15.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

สอบถาม