ผลงาน / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง และน้ำพริกไข่เค็ม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ หลักสูตรการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง และน้ำพริกไข่เค็ม โดยมี ท่านสมชาย มีคลองโยงประธานสภาอบต.มหาสวัสดิ์ สมาชิกสภาอบต. มหาสวัสดิ์ จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดองค์ อบต.มหาสวัสดิ์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เข้ารวมกิจกรรม

สอบถาม