ผลงาน / กิจกรรม
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัด ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 ณ อบต.มหาสวัสดิ์

สอบถาม