ผลงาน / กิจกรรม
ร่วมกิจกรรมและร่วมร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" และกล่าวคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” เพื่อร่วมแสดงพลัง ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมใจกันแต่งกายชุดสีม่วงร่วมกิจกรรมและร่วมร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี" และกล่าวคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” เพื่อร่วมแสดงพลัง ถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ แสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สอบถาม