ผลงาน / กิจกรรม
นายอำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพบปะ และมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอพุทธมณฑล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพบปะ และมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต.และบุคลากรสังกัด อบต.ให้การต้อนรับ

สอบถาม