ผลงาน / กิจกรรม
นำรถกระเช้ามาช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดเสียหาย

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างนำรถกระเช้ามาช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาส่องสว่างและสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน

สอบถาม