ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบถาม