ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบถาม