ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๙๖๔,๘๖๕
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2564
 
นายกสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายจรินทร์ มีนาทุ่ง สมาชิกสภา อบต.ม.1 รองปลัดฯ ผอ.กองสาธารณสุขฯ และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ม.1 ที่มีคำสั่งฯ ให้ดำเนินการกักกันตัว
 นายกสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายจรินทร์ มีนาทุ่ง สมาชิกสภา อบต.ม.1 รองปลัดฯ ผอ.กองสาธารณสุขฯ และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ม.1 ที่มีคำสั่งฯ ให้ดำเนินการกักกันตัว
 
 
 
 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ และกองสาธารณสุขฯได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 โรงงานเบนิสัน
  นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ และกองสาธารณสุขฯได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 โรงงานเบนิสัน
 
 
ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ ตลาดเอื้ออาทร
 ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ ตลาดเอื้ออาทร
 
กิจกรรมทั้งหมด
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์  เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษ...
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้สำหรับปรุงอาหารให้กับพนักงานทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศร...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์   ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015