ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์