ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์มหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมว ในพื้นที่ระหว่าง วันที่ 22-29 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-15.00 น.