ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากงานพัฒนารายได้ กองคลัง เรื่อง ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 สอบถามเพิ่มเติมโทร 034-990260 ต่อ 19