ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์