ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการกู้เงินซื้อที่ดิน เพื่อจัดตั้งดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเศณษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และศูนย์รักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยประจำตำบล และการเผนแพร่ข้อมูลในการกู้เงิน
สอบถาม