ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง คาดการณ์ลักษณะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังอุณหภูมิลดลงและมีลมแรงในช่วงวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเชียส กอปรกับการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน น้ำทะเลหนุนสูง ช่วงระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำท่าจีนรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้ว

สอบถาม