ผลงาน / กิจกรรม
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล และโรงพยาบาลพุทธมณฑล ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen_test_kit (ATK) ณ วัดสุวรรณาราม วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
อบต.มหาสวัสดิ์ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล และโรงพยาบาลพุทธมณฑล
ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตำบลมหาสวัสดิ์
เพื่อเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย Antigen_test_kit (ATK)  ณ วัดสุวรรณาราม วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. บัดนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากท่านใดสนใจตรวจแบบAntigen_test_kit (ATK) สามารถดูรายละเอียดสถานที่ต่อไปที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้าเว็ปไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
www.mahasawat.go.th/ facebook.อบต.มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑลค่ะ