ผลงาน / กิจกรรม
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:30 น.
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:30 น. 
 
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายชาลี ดอนทองเอ สาธารณสุขอำเภอ นางสาววรางคณา วันตา ปลัดอำเภอ ได้ลงพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดศูนย์ห่วงใยแยกกักกันตัวในชุมชน(Community Isolation) ภายใต้การดำเนินการของ อบต.มหาสวัสดิ์ และรพ.สต.มหาสวัสดิ์ ในการนี้ นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สส.เขต ๓ จังหวัดนครปฐม และนายเอกรินทร์ เขียวคำรพ ส.อบจ.นครปฐม ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในศูนย์ฯ ดังกล่าว
 
ทั้งนี้ นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้นายสุติปกรณ์ ถาวร ปลัด อบต. มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายอุบล แก้วไทรท้วม สมาชิกสภาฯ ม.2 รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเปิดศูนย์ฯ ในการนี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมหาสวัสดิ์ ผอ. รพสต.มหาสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ อสม. จิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเปิดศูนย์ฯ
 
ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขอขอบคุณ…
 นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สส.เขต ๓ จังหวัดนครปฐม และนายเอกรินทร์ เขียวคำรพ ส.อบจ.นครปฐม ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในศูนย์ฯ