ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยนายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยรองนายกอบต. สมาชิกสภา อบต. และ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ รพสต. ตำบลมหาสวัสดิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมจิตอาสาตำบลมหาสวัสดิ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคาร เพื่อจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์