ผลงาน / กิจกรรม
อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลมหาสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอำเภอพุทธมณฑล จัดหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค และลดอาการรุนแรงของโรค เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565