ผลงาน / กิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
สอบถาม