ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล ผู้นำชุมชนและจิตอาสาทุกท่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณคลองปฏิรูป 2 (ศูนย์การเรียนรู้ หมู่3) องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ขอขอบคุณทุกท่านที่เจ้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้