ผลงาน / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวนิภา หวานชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ เรขาฯนายกอบต. มหาสวัสดิ์ กลุ่มสตรีตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อให้เด็ก เยาวชน สตรี และผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการป้องกันตนเอง หรือการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่นสถานการณ์ความรุนแรง


สอบถาม