ผลงาน / กิจกรรม
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบทุนเด็กนักเรียนยากจน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ มอบพันธ์ุสัตว์น้ำ และการจำหน่ายสินค้า OTOP /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สอบถาม