ผลงาน / กิจกรรม
มหกรรมสุขภาพ รวมพลังสร้างสุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลมหาสวัสดิ์ ปี 2565 ในวันที่ 18 กันยายน 2565 ภายใต้แนวคิด “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน โดยมีท่านนายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในการเปิดงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม