ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
สอบถาม