ประกาศทั่วไป
ประกาศอำเภอพุทธมณฑล เรื่อง การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3

ประกาศอำเภอพุทธมณฑล เรื่อง การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน

สอบถาม