แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 1 และหมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
สอบถาม